กฤษฎีกาผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม หลังผอ.พศ.เข้าชี้แจงถึง 3 ครั้ง คาดมีผลบังคับใช้ทันภายในรัฐบาลนี้

0
2477

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวถึงความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งพศ.โดยพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 3 ครั้ง ถึงระบบการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นเช่นไร โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เข้าใจระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ และดำเนินการปรับถ้อยคำบางคำให้เหมาะสม รวมถึงใส่ความหมายของระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ อธิบายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจด้วย

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย 31 มาตรา  โดยจะถือเป็นกฎหมายที่รวมระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คาดว่า จะประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ทันภายในรัฐบาลนี้ อย่างไรก็ตาม ทางพศ.และคณะสงฆ์ได้พยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ เชื่อว่า หากพ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดศาสนทายาทที่มีคุณภาพ อีกทั้งเกิดความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต

////////////////////////////////////////////////////////////////