กระแสนิยมแรงต่อเนื่อง “บุพเพสันนิวาส” ละครดังช่อง 3 วธ. จัดเสวนาต่อยอด เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

0
1635

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” เพื่อต่อยอดกระแสความนิยมละครโทรทัศน์ดัง “บุพเพสันนิวาส” ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั้งประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยนายวีระ กล่าวว่า  ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ วธ.ดำเนินการตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำรัส ให้รักษา สืบสาน และต่อยอด ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคาร มีการพูดถึงละครเรื่องนี้ด้วย นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้วธ. ไปจัดสถานที่ตามอุทยานประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการเช่าชุดไทย และให้ผู้ที่มีบ้านเรือนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ให้เช่าพื้นที่จอดรถแก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากละครเรื่องนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยังแหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายภาพกันอย่างคึกคัก ส่งผลให้เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างดี

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ยอมรับในความสามารถของผู้ประพันธ์เรื่องบุพเพสันนิวาส ในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าติดตาม สอดแทรกความรู้ตลอดทั้งเรื่อง และมีความเฉลียวฉลาดในการเลือกยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มาเป็นเนื้อเรื่อง เพราะยุคดังกล่าวเป็นยุคที่อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และมีชาวต่างชาติหลายชาติเข้ามาตั้งหลักแหล่ง  โดยในวันที่ 17-18 มีนาคมนี้  วธ.จัดทริปย้อนรอยบุพเพสันนิวาส เพื่อนำผู้ที่สนใจไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

 

นายวีระ กล่าวอีกว่า วธ.มีนโยบาย 5 F เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ประกอบด้วย 1.อาหาร (Food) 2.ภาพยนตร์ (Film) 3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4.มวยไทย (Fighting) และ5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณี สู่ระดับโลก ซึ่งละครเรื่องนี้ถือว่ามีความครบถ้วนตรงตามนโยบาย 5 F จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) วัดเสวนาขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นปัจจุบันและประชาชนทั่วไป หันมาเรียนรู้และให้ความสำคัญศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงอาหารการกิน ที่ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อไป

 

“หลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยม มีผู้สนใจไปเที่ยววัดไชยวัฒนารามจำนวนมาก ทำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงประสานกับผู้ว่าราชการจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ลงไปจัดระเบียบ ทั้งเรื่องที่จอดรถ และการควบคุมราคาสินค้า อาหาร ไม่ให้ขายแพงกว่าที่กำหนด รวมถึงการจัดการเรื่องขยะด้วย หากจะมีละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ภาค 2 สามารถเสนอเรื่องเข้ามาของบประมาณจัดสร้างละครได้จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” รมว.วธ. กล่าว

ทั้งนี้ ในเวทีการเสวนา นายอนันต์ ชูโชต อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า  ที่ผ่านมามียอดผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์วัดไชยวัฒนาราม วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 1,000 คน ปัจจุบันจากกระแสความนิยมบุพเพสันนิวาสมีผู้เข้าชมกว่าวันละ 10,000 คน นับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก ตนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มรายละเอียดในการบรรยายให้ความรู้ครอบคลุมไปถึงประวัติความเป็นมา และลักษณะรูปทรงของเขาพระสุเมรุซึ่งประกอบด้วยพระปรางค์ 9 ยอดของวัดไชยวัฒนาราม   นอกจากนี้กรมศิลปากรกำลังจัดกิจกรรมชอบออเจ้า นุ่งโจง ห่มสไบไปบ้านพี่หมื่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษาวรรณกรรมสมัยอยุธยา เยี่ยมชมโบราณสถาน ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส ณ จังหวัดอยุธยา ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจจองจนเกินจำนวนที่รับได้ จึงกำลังพิจารณาจะเพิ่มรอบ หรือเพิ่มจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีการขยายเส้นทางการนำชมจากอยุธยาถึงเมืองละโว้ หรือลพบุรี ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์เพิ่มขึ้นด้วย และยังมีแนวคิดที่จะเปิดให้เข้าชมสถานที่สำคัญๆ ฟรี หากแต่งกายชุดไทยมาเข้าชม

นอกจากนี้ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ นักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาตร์ยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ร่วมด้วย นายคเณษ นพณัฐเมทินี ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและอาหารไทย ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการแต่งกายและอาหารการกินในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสืบทอดมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ ผู้ผลิตผู้สร้างละครบุพเพสันนิวาส นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาชท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ได้เปิดเผยถึงการสร้างละครจนได้รับความนิยมกันทั้งบ้านทั้งเมือง พร้อมกันนี้ รอมแพง หรือนางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา ผู้แต่งนวนิยายบุพเพสันนิวาส ร่วมเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการแต่งนวนิยายบนเวทีเสวนาด้วย

ทั้งนี้ก่อนการเสวนา มีการแสดงพื้นบ้านชุด “เพลงเรือ กรุงเก่า เล่าขาน สานต่อความเป็นไทย” สมัยอยุธยา โดยคณะแม่บัวผัน สุพรรณยศ ขณะที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมเล็ก มีการออกร้านอาหารไทย อาทิ กุ้งเผา ขนมจีน ทองหยอด ฝอยทอง มะม่วง น้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ โดยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมลิ้มลองด้วยการซื้อด้วยเงินพดด้วง รวมทั้งยังมีร้านขายชุดไทยสมัยอยุธยา และมีดาราจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมาร่วมงานนี้ด้วย