กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. รวมพลัง สสส. สคล. และเครือข่ายโครงเรียนคำพ่อสอน เสริมแรงสร้าง “ความเพียรผลิใบ” แสดงจุดยืนผลลัพธ์ส่งถึงคนรอบข้าง

0
261

 ย้ำ ต้องเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก ปูรากฐานสังคมที่ดีสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ความเพียรผลิใบ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่ เลิกเหล้า ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน โดยมี​ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยารัตน์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 แผนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.  นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยกรสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนายชัยณรงค์  คำแดง ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูและนักเรียน ณ​ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี กล่าวว่า สังคมเห็นและตระหนักแล้วว่า เด็กๆ คือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีแนวโน้มที่จะเป็นนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ จากซึมซับพฤติกรรมของผู้ปกครอง  และคนรอบข้าง ทาง สพฐ.ได้เล็งเห็นปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีคนในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลูกๆ จะขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่  เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้ง ความรุนแรง และปัญหาสุขภาพ ของคนในครอบครัวตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนของนักเรียนโดยตรง  โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ที่เราร่วมมือกันนี้ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยทำให้ลูกๆ ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้กระตุ้นให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลด ละ เลิกดื่ม ซึ่งกระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้จากโครงการนี้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความตระหนักในพิษภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย

ทางด้านศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยารัตน์ กล่าวในกิจกรรมว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งกายและใจ กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ที่นำการใช้วัฒนธรรมความเป็นไทยที่มีความรัก ความผูกพันกันในครอบครัว สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ที่มีความรักต่อลูกอย่างไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้อจำกัดเป็นการใช้ Soft Power มาใช้ในการทำงาน ใช้ครอบครัวเป็นจุดแข็ง โดยการเอาพลังความรักของพ่อแม่ที่บริสุทธิ์ที่มีต่อลูกมาทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว การที่พ่อแม่ตักเตือน ลูกนั้นจะไม่ค่อยฟัง แต่หากลูกเป็นฝ่ายเตือน หรือร้องขอพ่อแม่กลับได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการนำพลังความรักกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวพ่อแม่ ส่งผลให้เกิดความแข็งแรงขึ้นในครอบครัว ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ช่วยกันสร้างความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้น จนกระทั้งเป็นความเพียรที่ผลิใบ ดอก​ ที่งอกงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามเป็นความภาคภูมิใจของ สสส. ที่จะมีส่วนได้เกื้อกูลสังคมนี้ด้วย

สำหรับนางสาวอภิศา  มะหะมาน ผู้ประสานงานโครงการ โรงเรียนคำพ่อสอน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เปิดเผยว่า  การจัดเวทีมอบโล่ประกาศเกียตริคุณ “ความเพียรผลิใบ” เป็นการถอดบทเรียนการทำงาน จากกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน  ตั้งต้นจากการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากพระบรมราโชวาทในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก นำแปลงสู่ภาคปฏิบัติด้านการศึกษา กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทบทวนการทำงาน และได้นำเด็กทั้งนี้มีโครงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,500 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียนที่ทำผลงาน แนวทางของอิทธิบาท 4  “รางวัลความเพียรผลิใบ” 4 ประเภท ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ,  วิมังสา กิจกรรมดังกล่าว

สำหรับโครงการฯ ในปี 2565 นี้จะทำความร่วมมือร่วมกับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และจะขยายความร่วมมือไปกับโรงเรียนในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย  และจากการถอดบทเรียนครั้งนี้เราพาเด็กๆทำโครงการ “ชวนพ่อแม่งดเหล้าในวันเกิดของลูกๆ”​ ซึ่งจะนำไปทำเป็นคู่มือเสนอ​และร่วมทำเป็นงานความร่วมมือ กับ สพฐ.​ เพื่อส่งต่อแนวทางแผนการดำเนินงานในช่วงตลอด 12 ​เดือนต่อไป​

จากกิจกรรม เด็กๆ เลือกทำ 3 ประเด็น 1) ตั้งเป้าโน้มน้าว ให้ใจอ่อน  ต่อรอง และแลกเปลี่ยนให้เกิดแรงจูงใจ 2) ชวนกันทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันให้นานที่สุด เพื่อไม่ไปดื่ม 3) ร้องขอ โดยพูดแสดงความในใจ หวังแค่เพียงให้วันเกิดของพวกเขา เป็นวันที่มีความสุขมากที่สุด ถึงแม่จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ มันก็มีความหมายมาก ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ ปีละ 1 ครั้ง หรือ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง อยู่กับการออกแบบดีไซน์ ซึ่งผลลัพธ์ของการที่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกัน จะทำให้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ เงินในครอบครัวที่เสียไปกับเหล้ามันก็จะน้อยลงไป การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุก็จะมีอัตราการเกิดที่น้อยลง แล้วพวกเด็กเขาก็จะตั้งใจเรียน มีสมาธิ โดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือกังวลว่าคนที่เขารักจะเป็นอันตรายจากเจ้ายักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาและบุหรี่อีกต่อไป

*****************************************************************