กระทรวงวัฒนธรรม เร่งช่วยเครือข่ายวัฒนธรรม-ชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนครศรีธรรมราช

0
183

เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม  ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุวรรณนาราม หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายประจักร์ แขดวง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ อย่างต่อเนื่อง

  ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบถุงยังชีพแก่ตัวแทนผู้ประสบภัยจำนวน ๒๐ ครัวเรือน พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย เดินทางไปวัดศรีสุวรรณาราม กราบนมัสการพระถาวร ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณาราม พร้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์จำนวน ๔ รูป  จากนั้นลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ด้วย  

       ทั้งนี้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีสุวรรณาราม (บ้านเปี๊ยะหัวเนิน) เดิมพื้นที่แห่งนี้มีแม่น้ำไหลผ่านเป็นระยะทางยาวมาก และมีแตกสาขาเป็นคลองเล็กๆ หลายสาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองน้อย” ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งตำบลขึ้นมาจึงใช้ชื่อว่า “ตำบลคลองน้อย” มาจนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๖ หมู่บ้าน ทำอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง มีผลไม้ขึ้นชื่อ คือ ส้มโอแสงวิมาน อยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๙ กิโลเมตร โดยชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีสุวรรณาราม มีพระถาวร ถาวโร เป็นรักษาการเจ้าอาวาส