กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต เปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร ณ จังหวัดภูเก็ต

0
1061

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนคร ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ (สะพานหิน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการจาก 10 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาอาหารทั้งในและต่างประเทศ ซุ้มสาธิตอาหาร บูธอาหารร้านค้ามากกว่า 100 บูธ การเสวนา และอีกมามาน

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งงานเทศกาลนี้ เป็น 1 ใน 16 เทศกาลประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกระดับสู่ระดับชาติ เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทย

****************************************************************