กระทรวงวัฒนธรรมจัดการแสดงโขนที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย

0
2015

วันนี้ ( ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  โดยกรมศิลปากร จัดแถลงข่าวการจัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระจักรีบารมียิ่งฟ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยมีนางสาวทัศชล เทพกำปนาท ผู้ตรวจราชการวธ. และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าว

นายอนันต์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร สำนักการสังคีต ได้รับมอบหมายให้นำการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ไปจัดแสดงเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ๑๒๐ ปี ระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย ณ โรงละคร มารินสกี้ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ชื่อชุดว่า “พระจักรีบารมียิ่งฟ้า” บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปฐมบทเกิดทศกัณฐ์ จนถึงพระรามเสด็จคืนกลับกรุงศรีอยุธยา ขึ้นเถลิงราชย์เป็นจอมกษัตริย์ ปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ผาสุกร่มเย็นด้วยทศพิธราชธรรม ใช้เวลาแสดงทั้งหมด  ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยมีศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน ๕๕ คน ร่วมในการแสดงครั้งนี้  แบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น ๕ องก์ คือ องก์ที่ ๑  นารายณ์ปราบนนทุก องก์ที่ ๒ สีดาหาย หรือ ลักนางสีดา

องก์ที่ ๓   ถวายพล หรือ หนุมานถวายพล องก์ที่ ๔   ยกรบ หรือ พระรามปราบทศกัณฐ์ องก์ที่ ๕  พระรามครองเมือง

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า การแสดงโขน เป็นนาฏกรรมเก่าแก่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ กรมศิลปากรจึงได้ตรียมการแสดงที่มีทั้งความถูกต้องเหมาะสม สวยงาม สมบูรณ์ขององค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ารำ กระบวนการเล่น กระบวนเพลง  เครื่องแต่งกาย  ฉาก  เทคนิคแสง สี เสียง ทั้งนี้เพื่อให้การแสดงออกมาวิจิตรสวยงาม ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจของผู้ชมต่างชาติซึ่งไม่คุ้นเคยกับการแสดงโขน ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และให้มิติทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี อันจะส่งผลให้เกียรติภูมิของประเทศชาติแพร่หลายในวงกว้างยิ่งขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียที่ยั่งยืนสืบไป