กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.) จัดพิธีรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับสูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

0
50

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.) เป็นประธานพิธีรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับสูงอายุ จำนวน 20 ลัง นมยูเอชที 15 ลัง และกาแฟกระป๋อง จำนวน 10 ลัง จาก ดร. ณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ เพื่อส่งต่อให้กับผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชนต่อไป

โอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ภาวะยากลำบาก โดยมี นางสาวบุษยา​ ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธี​ ณ บริเวณ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

*****************************************************************