กรรมการมส.ชี้ ปฏิรูปกิจการพุทธไม่เป็นไปตามแผน ย้ำ 5 เรื่อง บัตรปชช.พระ, ข้อมูลศาสนบุคคล, บัญชีวัด, กิจกรรม 5 ส. วัดศูนย์กลางสาธารณะสงเคราะห์ ให้เวลา 2 เดือน

0
838

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และการฝึกอบรมพระสังฆาธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน ว่า  การจัดประชุมครั้งนี้เนื่องจากได้รับทราบมาว่า งานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนายังไม่เป็นไปตามแผน จึงต้องมีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ให้พระสังฆาธิการ เลขานุการเจ้าคณะปกครองสงฆ์ มารับนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งทำความเข้าใจในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้านบวก 1ให้ตรงกัน

ทั้งนี้แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสังฆาธิการทุกรูปที่จะต้องร่วมปฏิบัติ เนื่องจากมส.เห็นชอบตามแผนปฏิรูปดังกล่าวแล้ว ทั้งยังมีมติให้ตั้งกรรมการขึ้นมาดำเนินการครบทุกด้าน ซึ่งในการดำเนินการแต่ละจังหวัดก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย โดยมีคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) คอยติดตามประเมินผลและมีตัวชี้วัด และพบว่า บางจังหวัดพบตัวชี้วัดในการดำเนินการน้อย บางจังหวัดค่าชี้วัดไม่ปรากฏเลย

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า  ส่วนจังหวัดที่ไม่ปรากฏตัวชี้วัด อาจไม่เข้าใจการทำงาน ดังนั้นเมื่อมาสร้างความเข้าใจในการประชุมนี้แล้วก็ให้ไปขับเคลื่อนงานให้ชัดเจน ขอใช้คำว่า ต้องทำ หากไม่ทำยุคสมัยนี้อยู่ไม่ได้ ต้องทำเพื่อสถาบันเพื่อความมั่นคงของพระศาสนา เป็นหน้าที่ต้องทำอย่าคิดเรื่องอื่น อย่าคิดผลตอบแทน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของศาสนา และเพื่อองค์กรของเราให้อยู่มั่นคงต่อไป ทั้งนี้ขออย่าทำกันแบบไฟไหม้ฟาง แต่ควรทำให้เกิดความยั่งยืน และตนขอฝากงาน 5 เรื่องที่ต้องเร่งรัดจัดการคือ 1.ให้พระภิกษุทำบัตรประจำตัวประชาชน 2.จัดเก็บข้อมูลศาสนบุคคล 3.ทำข้อมูลศาสนสมบัติ บัญชีวัด 4.โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส. และ 5.โครงการให้วัดเป็นศูนย์กลางสาธารณสงเคราะห์ของชุมชน โดยขอให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 2562