“กรมศิลป์” เพิ่มรอบการแสดงโขน ชุด หนุมานชาญเดช ตอบรับกระแสผู้ชม หลังจาก”โขนไทย” ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมมนุษยชาติของยูเนสโก

0
2990

เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “โขน” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และจากที่กรมศิลปากรโดยสำนักการสังคีตได้จัดการเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช ณ โรงละครแห่งชาติ มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมการแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทยและได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก จึงเพิ่มรอบการแสดงอีก 2 รอบ คือ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 และรอบการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 บัตรราคา 200, 150 และ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร. 0 2224 1342 (ในวันเวลาราชการ)

การเเสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญเดช เป็นเรื่องราวของ หนุมาน ยอดทหารเอกคู่บารมีพระรามสุริยวงศ์ กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม กำเนิดมาเพื่อเป็นข้ารองพระบาทพระอวตาร รับหน้าที่ถวายงานปราบพวกมารกลียุค นำความผาสุกให้โลกมนุษย์สิ้นทุกข์ทน เรืองเดชด้วยเวทย์มนต์พระอิศวรประทานให้ จึงสามารถแปลงกายหายตัวไม่กลัวภัยพาล มุ่งอาสาทำราชการด้วยความจงรักภักดี เสริมพระเกียรติบารมีจักรีวงศ์ให้ภพไตรได้ประจักษ์ ยอดขุนวานรนักรบ นักรัก ยังแหลมหลักเลิศปัญญา สมควรแล้วที่เกิดมาเป็นทหารหน้าพระนารายณ์อวตาร นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการเเสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสะอาด อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต