กรมศิลป์จัดนิทรรศการ “สิ่งพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ :บันทึกแห่งความทรงจำ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

0
1546

สำนักข่าว Thai R News – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 มกราคม) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอสมุดแห่งชาติชลบุรี สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการ “ สิ่งพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ : บันทึกแห่งความทรงจำ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ อาคารโบราณสถานหอสมุดแห่งชาติชลบุรี เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น หยุดวันอาทิตย์ – วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

นิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี  เพื่อเผยแพร่สิ่งพิมพ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติชลบุรีให้กว้างขวาง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้น้อมนำพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดชลบุรีได้เพิ่มทักษะในการอ่านและรักการอ่านจากสิ่งพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพิ่มมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สิ่งพิมพ์ที่จัดแสดงและเผยแพร่ในครั้งนี้ เป็นสิ่งพิมพ์ที่บันทึกเรื่องราวและความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทั้งหมด ๑,๐๐๐ รายการ จำแนกเป็น หนังสือทั่วไปและหนังสือหายาก ๓๐๐ เล่ม วารสาร ๑๐๐ ฉบับ หนังสือพิมพ์ ๒๐ ฉบับ และสิ่งพิมพ์ระยะสั้น ๕๘๐ รายการ ประชาชนผู้สนในสมารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๓๘๒๘-๖๓๓๙ โทรสาร ๐ ๓๘๒๘-๖๓๓๙ ต่อ ๑๒