กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครเข้าอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 36 ตั้งแต่ 8 ก.พ.- 31 มี.ค.นี้

0
2668

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน ทุกวันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์, วันอังคาร) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 โดยจัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อนแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วาดการ์ตูน สีน้ำ และลายเส้น ดังนี้

วาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งที่จะวาดมาสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.1 – ป.3 และระดับ ป.4 – ป.6

วาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ ฯลฯ แบ่งเป็นระดับ ป.4– ป.6 และระดับ ม.1 – บุคคลทั่วไป

วาดลายเส้น  ระดับ ม.1 – บุคคลทั่วไป เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ และการให้น้ำหนักจากหุ่นนิ่งรูปทรงต่างๆ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔ (วันพุธ – วันอาทิตย์) หรือที่เฟสบุ๊ก แฟนเพจ TheNationalGalleryBangkok