กรมศิลปากร เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

0
522

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีพายุพัดเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับฝนที่ตกตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องมายังเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  ส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำในเขื่อนต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนจำนวนมาก กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาและควบคุมระดับน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำ น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนดังกล่าวจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูลในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอพิมายสูงขึ้น

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จึงได้ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับโบราณสถานเมืองพิมายจากน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยกรมชลประทานได้สร้างประตูระบายน้ำและกำแพงป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกัน ควบคุม และระบายน้ำ  มีการเสริมกระสอบทรายบริเวณประตูระบายน้ำที่อยู่ด้านหน้าประตูเมืองทิศเหนือที่ติดกับลำน้ำ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล โดยก่อเรียงกระสอบทรายเป็นแนวไปตามตลิ่ง ปิดประตูและช่องทางต่าง ๆ ที่น้ำจะเอ่อเข้ามาได้  ทำการซ่อมแซมประตูระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อปิดช่องทางที่น้ำจะเข้าสู่คูเมือง เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุบางส่วนและเอกสารทางราชการไปเก็บรักษาในชั้นบนของอาคาร รวมทั้งประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน  หน่วยงานทหาร และอำเภอพิมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์