กรมศิลปากร เชิญชวนร่วมงาน ๖๖๖ปี กรุงศรีอยุธยา ๒๕ ปี มรดกโลก : พัฒนาการตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์

0
3504

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ๖๖๖ ปี กรุงศรีอยุธยา ๒๕ ปี มรดกโลก : พัฒนาการตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กรุงศรีอยุธยามีอายุครบ ๖๖๖ ปี และครบ ๒๕ ปี แห่งการเป็นมรดกโลกของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติ “เจ้าคุณกรุง” หรือพระยาโบราณราชธานินทร์ ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา จึงจัดโครงการเฉลิมฉลอง ๖๖๖ปี กรุงศรีอยุธยา ๒๕ ปี มรดกโลก : พัฒนาการตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี กรุงศรีอยุธยา นิทรรศการกลางแจ้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม และนิทรรศการภาพถ่าย “อยุธยาในมุมมองที่แตกต่าง” การเสวนาในหัวข้อ ความรู้ใหม่จากการศึกษาเครื่องทองสมัยอยุธยา ชีวิตและผลงานของพระยาโบราณราชธานินทร์ และกว่า ๒ ทศวรรษแห่งการบริหารจัดการมรดกโลก สาธิตการทำอาหารตำรับโบราณ พร้อมชมการแสดงโขนชุดรามเกียรติ์ ตอนสร้างเมืองอโยธยา ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเสี่ยงพวงมาลัยถึงตอนหาปลา การบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงโบราณจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

“ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๖๖๖ ปี กรุงศรีอยุธยา ๒๕ ปี มรดกโลก : พัฒนาการ ตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ แต่งไทยชมวังจันทรเกษม และถ่ายรูปคู่กับเจ้าคุณกรุงในงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๕๒๔ ๒๕๐๑ ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๘๖ ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๘๗ และ ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๙๕