กรมศิลปากร ร่วมจัดกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โชว์ศิลปะและประวัติศาสตร์ของไทยให้ปชช.ชื่นชม

0
2197

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ให้ดำเนินการจำลองและจัดสร้างเรือพระราชพิธี จำนวน ๔ ลำ และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ รวมถึงงานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะและประวัติศาสตร์ของไทยให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชม พร้อมทั้งเชิญชมการแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ เวทีสนามเสือป่า

สำหรับเรือพระราชพิธี จำนวน ๔ ลำ ขนาดครึ่งของลำจริง สำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้จำลองและจัดสร้าง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขนาดยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๑.๖๐ เมตร เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ขนาดยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๑.๘๐ เมตร เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ขนาดยาว ๒๔ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ขนาดยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๑.๖๐ เมตร ส่วนพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ จำลอง ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม งานการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติ โดยสำนักช่างสิบหมู่ ประกอบด้วย

งานเขียนผนังที่ ๑ ฝั่งสวนอัมพร (ติดถนนศรีอยุธยา) ภาพสามมิติเป็นภาพปลา ๓ มิติกระโดดจากน้ำ และภาพทิวทัศน์ท่าราชวรดิษฐ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง ผนังที่ ๒ ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพเด็กและเครื่องมือจับปลาสมัยโบราณ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำและวิถีเกษตรกรรม และภาพทิวทัศน์ภูเขาทอง ผนังที่ ๓ ฝั่งสวนอัมพร ภาพสามมิติเป็นภาพประเพณีลอยกระทง ผนังที่ ๔ ฝั่งสนามเสือป่า ได้แก่ภาพสามมิติเป็นภาพสะพานข้ามคลอง รถโบราณ คันโยกสูบน้ำโบราณ เรือพระราชพิธี วิถีชีวิตเกษตรกร ภาพทิวทัศน์เป็นภาพแทงค์เก็บน้ำโบราณ บ้านเรือนริมน้ำ คลองลัดโพธิ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ เวทีสนามเสือป่า ดังนี้

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑   พิธีเปิด  การแสดงโหมโรงชลมารคยาตรา (โหมโรงระนาด)

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน กลมัจฉาในวารี

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด เฉลิมรัฐกฤดารามาวตาร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ การแสดงวิพิธทัศนา ชุด สายทิพย์วารี หล่อชีวีวิถีไทย

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ การบรรเลงดนตรีสากล ชุด สายธารวิถีไทย ใต้ร่มจักรีวงศ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

////////////////////////////////////////////////////////////////