กรมศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” จารึกร่องรอยทางโบราณคดี

0
1035

กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “สุโขทัยเมืองพระร่วง” ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ซึ่งปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับเดิม ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ พร้อมปรับเปลี่ยนภาพประกอบให้สวยงามเหมาะสม โดยมีนายพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นบรรณาธิการหนังสือ

สุโขทัยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นบ้านเมืองแห่งแรก ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไทยที่เก่าที่สุดบนแผ่นหรือแท่งศิลา ระบุว่า เป็นบ้านเมืองของคนไทย มีบุคคลในสายตระกูลเป็นผู้นำการปกครองสืบเนื่องกันต่อๆ มา เป็นระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑  ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยยังคงปรากฏเป็นประจักษ์พยาน สะท้อนถึงชีวิตจิตใจที่มุ่งในความสงบสันติสุข เนื่องด้วยสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งสุโขทัยทรงไว้ซึ่งหลักธรรมในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาลิไท ทรงมีบทบาทอย่างโดดเด่นในการสรรค์สร้างสุโขทัยให้เป็นอรุณรุ่งแห่งความสุข ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า คงไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

หนังสือ “สุโขทัยเมืองพระร่วง” มีเนื้อหาหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ สุโขทัยเมืองพระร่วง , แรกเริ่มเมืองสุโขทัย , เมืองสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง , อิทธิพลแวดล้อมแคว้นสุโขทัย , เมืองสุโขทัยภายใต้การครอบครองของกรุงศรีอยุธยา , ลักษณะความเป็นอิสระของเมืองสุโขทัย ฯลฯ จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ใช้กระดาษอาร์ตด้านอย่างดี จำนวน ๙๖ หน้า จำหน่ายราคาเล่มละ ๓๐๐ บาท

ติดต่อซื้อได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาราชดำเนิน ชื่อบัญชี “นิตยสารศิลปากร” เลขที่บัญชี 018-0-05671-9 โดยมีค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน เล่มละ ๔๐ บาท หรือจัดส่งแบบด่วน Ems เล่มละ ๗๐ บาท

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบ PAY IN) พร้อมชื่อ – ที่อยู่ ไปยังอีเมล์ [email protected]) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๙๓๔, ๐ ๒๒๒๒ ๓๕๖๙ (คุณรัชณี / คุณดารภา) หรือสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ