กรมศิลปากร จัดการแสดงรายการ “ศรีสุขนาฏกรรม” ชมฟรี ส่งท้ายปี ๒๕๖๑

0
3803

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงรายการ “ศรีสุขนาฏกรรม” เพื่อมอบความสุขส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ และเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชน โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

การแสดงรายการ “ศรีสุขนาฏกรรม” เป็นการแสดงแบบวิพิธทัศนา โดยนำโขน ละคร การแสดงระบำ รำ ฟ้อน หรือการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ มาจัดแสดงในคราวเดียวกัน ซึ่งการแสดงในรอบพิเศษนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงประกอบด้วย รำเทิดพระเกียรติ “พ่อของชาวไทย ทูนเทิดไท้ด้วยภักดี ด้วยพระบารมี ปกเกศีสี่ทัพไทย” ระบำอยุธยา รำฉุยฉาย “ชายชาตรี นามมีว่าขุนลอ” การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด อสุรผัดตามพ่อ เพลงทรงเครื่อง และการแสดง ชุด “รวมใจไทยเฉลิมฉลอง ร่วมแซ่ซ้องต้อนรับปีใหม่” นำเเสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการเเสดงโดย นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ อำนวยการเเสดงโดย นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดสำรองที่นั่งเเละติดต่อรับบัตรก่อนการแสดง ๑ สัปดาห์ เริ่มวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ (ในวันเวลาราชการ)