กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๑

0
4486

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าวการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เนื่องในงาน “ดนตรี โขน ละคร กรมศิลปากรสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑” และโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๑ โดยมีนายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ร่วมแถลงข่าว ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นายอนันต์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กำหนดจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “ดนตรี โขน ละคร กรมศิลปากรสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑” ณ โรงละครแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประกอบด้วยรายการแสดงหลักๆ ๔ รายการ ดังนี้

๑. รายการนาฏกรรมสังคีต เป็นการแสดงโขนและละคร จัดแสดงในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๒ ของทุกเดือน และที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันเสาร์ที่ ๑ ของทุกเดือน

๑. เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม การแสดงละคร เรื่องอิเหนา ตอน “ฤทธิ์เทวาประตาระกาหลา”, เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด กรรมบถทศกัณฐ์, เดือนสิงหาคม – กันยายน การแสดงละคร เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายบัวได้ม้านิลบุกถิ่นพลายยง, เดือนตุลาคม – ธันวาคม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญเดช

๒. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลง – ขับร้อง โดยวงดุริยางค์สากล ของกรมศิลปากร จัดแสดงในเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน ยกเว้นเดือนมีนาคมและเมษายน

๓. รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ และรายการดนตรีไทยพรรณนา เป็นการบรรเลงขับร้อง โดยวงดุริยางค์ไทยของกรมศิลปากร สอดแทรกการแสดงเป็นบางส่วน จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๓ ของเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน – กรกฎาคม และสิงหาคม เวลา ๑๗.๐๐ น.

๔. รายการศรีสุขนาฏกรรม เป็นการแสดงแบบวิพิธทัศนา ซึ่งจะมีทั้งโขน ละคร การแสดงระบำ รำ ฟ้อน หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ นำมาจัดแสดงในคราวเดียวกัน โดยจะจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๗.๐๐ น. และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน เวลา ๑๔.๐๐ น.

สำหรับโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ณ เวทีสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเป็นเวลานานถึง ๖๐ ปีแล้ว ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ ๖๑ ที่นำเสนอความบันเทิงและความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ล้วนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ อันควรแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ ทั้งการแสดง การบรรเลง ขับร้องดนตรีทั้งไทย – สากล การแสดงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ จากส่วนราชการและเอกชน สลับสับเปลี่ยนกันมาจัดแสดง ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ บัตรเข้าชมการแสดงคนละ ๒๐ บาท

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า จึงขอเชิญชวนผู้สนใจชมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เนื่องในงาน “ดนตรี โขน ละคร กรมศิลปากรสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑” ณ โรงละครแห่งชาติ และโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๑ ณ เวทีสังคีตศาลา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์  สืบทอดเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านการแสดงของชาติให้คงอยู่ และแพร่หลายอย่างกว้างขวางต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงละครแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒