กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

0
16831

                    กรมศิลปากร กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นำไปถวาย ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยจะมีพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด “พระจักรีปรามกลียุค” ในเวลา ๑๙.๐๐ น.

กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ได้ที่  กลุ่มคลังและพัสดุ  สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร (ชั้น ๓) เลขที่ ๘๑ /๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี ๐ ๕ ๐ ๕ ๗ ๐ ๓ ๔ ๕ ๕ ๙ ๐ สาขาหน้า พระลาน ชื่อบัญชี  การกุศลกรมศิลปากร ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ทั้งนี้  กรมศิลปากรจะได้รวบรวมนำเข้าสมทบถวายบำรุงวัดบูรพาภิรามต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๕๕ , ๓๐๖๓

*****************************************************************