กรมศิลปากรแถลงข่าวจัดการแสดง “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” ก่อนปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ และการแสดง “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖

0
175

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการแถลงข่าวการแสดงรายการ “เหมันต์เบิกบาน  สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ และรายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ โดยมีนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ร่วมแถลงข่าว ณ โรงละครแห่งชาติ

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีให้กว้างขวางสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีโรงละครแห่งชาติ เป็นสถานที่สำหรับศิลปินเพื่อแสดงออกในศิลปะการแสดงทุกประเภท ซึ่งในพุทธศักราช ๒๕๖๕ โรงละครแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ กำหนดเป็นโครงการต่อเนื่อง ๓ ปี เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการเสริมความแข็งแรงของส่วนเวทีการแสดง รวมทั้งติดตั้งลิฟต์เวทีสำหรับการแสดง ติดตั้งระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการวางระบบพื้นฐานการควบคุมแบบศูนย์กลางด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากล ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีห้องควบคุมระบบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารใหม่ ดำเนินการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม และระบบประกอบอาคาร รวมถึงระบบแสงเสียง ภาพ ระบบเครื่องกลประกอบการแสดง การออกแบบจัดสรรพื้นที่การใช้สอยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ มั่นคงแข็งแรง มีศักยภาพ ถึงพร้อมในทุก ๆ ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐานโรงละครระดับนานาชาติ

โอกาสนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต จึงได้จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของโรงละครแห่งชาติ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าเล่าถึงอดีตที่เกี่ยวข้องกับโรงละครแห่งชาติ  การบรรเลง – ขับร้องและการแสดงรายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๗  และวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย การบรรเลง – ขับร้อง ดนตรีสากล “สำเนียงเสียงฝรั่งหลวง งามโชติช่วงเพลงกรมศิลป์” การแสดงละคร เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองรบชาละวัน และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามบดีจักรีวงศ์” เปิดให้จองบัตรเข้าชมการแสดงได้ที่ https://ntt.finearts.go.th

นอกจากนี้ ยังได้จัดการแสดงรายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ ซึ่งเป็นการแสดงประจำปีของสำนักการสังคีต เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแสดงหลากหลายรูปแบบทั้งการแสดงโขน ละคร วิพิธทัศนา การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีสากล โดยศิลปินของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กำหนดจัดการแสดงทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ค่าเข้าชมการแสดงคนละ ๒๐ บาท ทั้งนี้ ได้จัดรายการพิเศษ “นาฏกรรมสุขศรี สุนทรีย์พรปีใหม่” ชมการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ และโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “สุครีพสุริโยโอรส” โดยงดเก็บค่าเข้าชมในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการแสดงรายการ “เหมันต์เบิกบาน  สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ และรายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร finearts.go.th และเฟสบุ๊ก เพจ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

*****************************************************************