กรมศิลปากรเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” จัดแสดงผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินกว่า ๘๒ ชิ้น

0
785

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” ณ อาคารนิทรรศการ ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดให้ชมนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ ๙” ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เรื่อง พัฒนาการทางด้านทัศนศิลป์ของไทย โดยนิทรรศการส่วนต่อขยายนี้จะเน้นในส่วนของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าและรุ่งเรืองอย่างยิ่งของวงการศิลปะของไทย ด้วยพระราชนิยมส่วนพระองค์ที่ทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปกรรมทุกแขนง และการเปิดกว้างแห่งยุคสมัย จนพัฒนาเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย อาทิ เฟื้อ หริพิทักษ์, พิมาน มูลประมุข, ชิต เหรียญประชา, จำรัส เกียรติก้อง, บัณจบ พลาวงศ์ โดยเป็นผลงานที่อยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และผลงานที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืม รวมถึงผลงานที่ได้รับมอบจากหน่วยงาน องค์กร และบุคคล รวมถึงศิลปิน จำนวน ๘๒ ชิ้น จำแนกเป็นจิตรกรรม ๔๖ ชิ้น ประติมากรรม ๑๒ ชิ้น ภาพพิมพ์ ๑๗ ชิ้น และสื่อผสม ๗ ชิ้น  นำมาจัดแสดงในส่วนห้องนิทรรศการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่ ๕๘๐ ตารางเมตร โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารนิทรรศการ ๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)