กรมศิลปากรเปิดงานกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม-เข้าชม ๒๕ ต.ค.- ๒ พ.ย. ๖๑

0
938

วันนี้ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” พร้อมทั้งชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร การอ่านบทกวีนิพนธ์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จากหนังสือ “นวมินทราศิราวาทราชสดุดี” และชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “อัญเชิญพระนารายณ์อวตาร” โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร ดำเนินการจัดกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”  ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสครบ ๑ ปีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดนิทรรศการและฉายวีดิทัศน์การจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดให้ประชาชนเข้าชมเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในงานออกพระเมรุ และราชรถ ที่จัดแสดงภายในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งกรมศิลปากรได้เคลื่อนพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งฟืนไม้จันทน์ ฉากบังเพลิง เทวดานั่งและยืนประกอบ ที่ดูแลรักษา จัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต กำหนดจัดการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น เพลงสายฝน เพลงยามเย็น เพลงแผ่นดินของเรา เพลงใกล้รุ่ง เพลงลมหนาว เพลงชะตาชีวิต เพลงภิรมย์รัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงเกาะในฝัน และเพลงรัก โดยวงดุริยางค์สากล และการแสดงละคร “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต บริเวณลานด้านหน้าโรงราชรถ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “ภาพแห่งความทรงจำ พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” โดยผู้ที่มีโอกาสปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมบอกเล่าภาพแห่งความทรงจำ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ทาง facebook fanpage : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมรำลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ยกเว้นวันจันทร์ – อังคาร) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐