กรมศิลปากรพบภาพเขียนสีโบราณ แหล่งโบราณคดีเขากะไดม้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

0
5117

อธิบดีกรมศิลปากร เผย พบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีเขากะไดม้า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง บ้านโคก ผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นักโบราณคดี จากสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย พร้อมด้วยนายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโส อำเภอชาติตระการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ นายประเสริฐ สิงห์รักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านโคกผักหวาน และเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีเขากะไดม้า พบกลุ่มภาพเขียนสีกระจายตัวอยู่ตามเพิงผา ๒ แห่ง บริเวณใกล้กับ พุทธอุทยานเขากะไดม้า ได้แก่ ถ้ำพระอีงั่ง พบกลุ่มภาพเขียนสีบริเวณเพดานหินภายในเพิงผา เขียนแบบเงาทึบ (silhouette) ด้วยสีแดง ปรากฏเป็นภาพคน ๒ ภาพ สุนัข ๑ ภาพ และส่วนของขาสัตว์ที่มีกีบเท้า ๑ ภาพ

ถ้ำคอขาด พบภาพเขียนสีบริเวณเพดานหินภายในเพิงผา กระจายตัวอยู่ ๓ จุด ในบริเวณใกล้เคียงกันได้แก่ จุดที่ ๑ กลุ่มภาพเขียนสี เขียนแบบเงาทึบ (Silhouette) ด้วยสีแดง เป็นภาพคน ๑ ภาพ และมีการเขียนภาพลายเส้นลักษณะภาพแบบนามธรรม แสดงลวดลายต่างๆ ไว้โดยรอบ จุดที่ ๒ ภาพเขียนสี สีแดง ปรากฏเป็นภาพคน ๒ ภาพ แต่มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันคือ ภาพคน ที่อยู่ทางด้านซ้ายเขียนแบบเงาทึบ (Silhouette) ส่วนศีรษะของภาพหายไป เนื่องจากคราบเกลือปกคลุมภาพส่วนศีรษะ โดยภาพคนที่ไม่มีศีรษะนี้ เป็นที่มาของชื่อถ้ำคอขาด ส่วนภาพคนที่อยู่ทางด้านขวาเขียนแบบโครงร่างภายนอก (Outline) จุดที่ ๓ ภาพเขียนสี เขียนแบบเงาทึบ (Silhouette)  ด้วยสีแดง เป็นภาพคน ๑ ภาพ แต่ในจุดที่ ๓ นี้ มีคราบเกลือขึ้นปกคลุมทั่วทั้งภาพ ทำให้มองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจน

กลุ่มภาพเขียนสีที่พบดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของผู้คนที่เข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะกลุ่มภาพเขียนสีที่พบในบริเวณถ้ำพระอีงั่งที่ปรากฏเป็นภาพสุนัข และขาสัตว์มีกีบเท้า ซึ่งน่าจะสื่อถึงการออกไปหาของป่า ล่าสัตว์ โดยอาจมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข เพื่อช่วยในการล่าสัตว์ด้วย ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของชุมชนแบบหาของป่า ล่าสัตว์ ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ตามถ้ำหรือเพิงผาที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ดำรงชีพด้วยการ หาของป่า ล่าสัตว์ และมักมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลเพื่อหาอาหารในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,