กรมศิลปากรบูรณะเจดีย์วัดโคกทราย (เจดีย์ท่านแก่) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

0
125

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมศิลปากรได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการบูรณะเจดีย์วัดโคกทราย (เจดีย์ท่านแก่) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เจดีย์วัดโคกทรายตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าเมืองจะนะ ภายในวัดโคกทราย บริเวณพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “ในเมรุ” ซึ่งเป็นสถานที่ฌาปนกิจศพบุคคลสำคัญอันเป็นที่เคารพนับถือมาแต่ครั้งโบราณ กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา จะดำเนินการปรับดีดเจดีย์ด้วยระบบรอกโซ่ เพื่อให้เจดีย์ที่อยู่ในสภาพทรุดเอียงกลับมาตั้งตรง พร้อมทั้งยกระดับเจดีย์ให้พ้นจากระดับน้ำหลากซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และดำเนินการบูรณะองค์เจดีย์และลวดลายปูนปั้นตามรูปแบบเดิม พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายยักษ์ทวารบาลปูนปั้นของเดิมที่ชำรุดเสียหายไปทำการอนุรักษ์และประดิษฐานในสถานที่ที่เหมาะสม แล้วจะทำการปั้นจำลองยักษ์ปูนปั้นขึ้นใหม่เป็นการทดแทน นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยการปูพื้นลานด้วยกระเบื้องดินเผา และจัดทำระบบระบายน้ำโดยรอบ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกทราย ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงโครงการบูรณะเจดีย์วัดโคกทราย (เจดีย์ท่านแก่) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา

สำหรับเจดีย์องค์นี้ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจะนะมาช้านาน สันนิษฐานว่าอาจเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิพระอธิการจันทร์ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโคกทราย หรืออาจเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิพระมหานุภาพปราบสงคราม (บัวแก้ว) อดีตเจ้าเมืองจะนะในสมัยรัชกาลที่ ๓ – ๕ ซึ่งอาจเป็นบิดาของพระมหานุภาพปราบสงคราม (ปลอด ถิ่นจะนะ) เจ้าเมืองจะนะคนสุดท้าย ซึ่งมีเจดีย์บรรจุอัฐิตั้งอยู่เคียงคู่กันและได้รับการบูรณะแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓