กรมศิลปากรจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “พระบารมีเกริกก้องหล้า มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

0
1146

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร มีการจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “พระบารมีเกริกก้องหล้า มหาวชิราลงกรณ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒

การจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์มรดกไทย สาขาศิลปะการแสดง โดยเฉพาะการแสดงโขน กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ “พระบารมีเกริกก้องหล้า มหาวชิราลงกรณ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายการแสดงประกอบด้วย

องก์ที่ ๑ ถวายพระพร แซ่ซ้องสดุดี เป็นการรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามบทประพันธ์ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดย นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ บรรจุเพลงโดย นายไชยยะ ทางมีศรี

องก์ที่ ๒ คีตะดนตรี เทิดบารมีจักรีวงศ์ เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงมหาดุริยางค์ทั้งไทย และสากล ซึ่งคัดเลือกบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งบทเพลงที่ทรงโปรด บทเพลงจากความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์และบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ อาทิ เพลงประวัติศาสตร์ เพลงลาวเจริญศรี เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน เพลงโยสลัม เพลงลาวม่านแก้ว เพลงรัชกาลที่ ๑๐

องก์ที่ ๓ นาฏการธำรง ธ ทรงกรุณา เป็นการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยในการแสดงโขนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงฝึกหัดเป็นตัวหนุมาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่โรงเรียนจิตรลดา ผู้ถวายการสอนคือ ครูกรี วรศะริน ศิลปินแห่งชาติ และครูฉลาด พกุลานนท์ ข้าราชการกรมศิลปากร และได้ฝึกหัดการแสดงโขน ตอนสืบมรรคา กรมศิลปากรจึงจัดการแสดงโขนตอนดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สืบมาจนถึงปัจจุบัน