กรมศิลปากรขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ “การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์”

0
120

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์” ผ่านทาง facebook live : The National Gallery of Thailand ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ผลงานภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เขียนโดย กาลิเลโอ คินี (Galileo Chini) เป็นต้นแบบงานจิตรกรรมภายในโดมพระที่นั่งอนันตสมาคม เก็บรักษาอยู่ภายในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำลังดำเนินการอนุรักษ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๖ เขียนขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๖ ใช้เทคนิคสีฝุ่นบนผืนผ้าใบ รูปครึ่งวงกลม มีความกว้าง ๙.๓๔ เมตร สูง ๕.๘๐ เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี นับเป็นความท้าทายในการดำเนินการอนุรักษ์ กรมศิลปากรจึงจัดการเสวนา เรื่อง “การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และความเป็นมาของโบราณวัตถุชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์งานทัศนศิลป์ของไทย รวมถึงขั้นตอนเทคนิคและวิธีการในการอนุรักษ์ ร่วมเสวนา โดย นายเสน่ห์ มหาผล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์) นางพูลศรี จีบแก้ว ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์) นางสาวโสภิต ปัญญาขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กาลิเลโอ คินี เป็นศิลปินชาวอิตาเลียนผู้มากความสามารถและมีชื่อเสียงโด่งดังจากการนำศิลปะแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) มาประยุกต์ใช้กับการเขียนภาพและการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทอดพระเนตรและโปรดปรานผลงานของคินี เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ กาลิเลโอ คินี จึงได้รับการว่าจ้างให้มารับหน้าที่เขียนภาพจิตรกรรมบนโดมพระที่นั่งอนันตสมาคม

ผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ได้ทาง facebook live ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป The National Gallery of Thailand ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔

*****************************************************************