“กรมพระศรีสวางควัฒน” พระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ถวายพระสงฆ์

0
324

 “สมเด็จธงชัย” – สำนักพุทธฯ ประสานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาวัคซีนให้สัปเหร่อเผาศพโควิด พร้อมเร่งจัดหาชุด PPE ให้

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงโปรดเกล้าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม พระราชทานแด่พระสงฆ์ 1,010 รูป ในวันที่ 28 ก.ค. 2564 เวลา 13.00น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยทางพศ.ได้สำรวจรายชื่อแจ้งไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว นอกจากนี้ทางพศ. และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือ “สมเด็จธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ยังได้หารือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการนำวัคซีนซิโนฟาร์ม มาจัดสรรฉีดให้กับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกรูป รวมทั้งการนำวัคซีนซิโนฟาร์ม ไปฉีดให้กับสัปเหร่อของวัดที่รับเผาศพโควิด-19 และครอบครัวของสัปเหร่อ พร้อมทั้งพระสงฆ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการจัดการศพโควิด-19 ในแต่ละวัดทั่วประเทศด้วย โดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เร่งดำเนินการสำรวจจำนวนแล้ว

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ส่วนการประชุมหารือร่วมกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่า ให้พศจ.ทั่วประเทศไปทำความเข้าใจกับวัดที่สามารถรับเผาศพโควิด-19 ได้ ต้องดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ระบุว่า ในกรณีเจ้าภาพศพเป็นผู้ขาดแคลน ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพ และเชื้อเพลิงปลงศพทุกราย แล้วให้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชโดยเร็ว เพื่อโปรดประทานพระอนุเคราะห์ต่อไป นอกจากนี้ยังให้พศจ.สำรวจในแต่ละจังหวัดด้วยว่า มีวัดใดต้องการใช้ชุด PPE แล้วสรุปจำนวนมาที่พศ. เพื่อที่ทางพศ.จะดำเนินการจัดซื้อไปให้ต่อไป