“กนกวรรณ” ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนใหม่โรงเรียนเอกชน ชี้อาคารเก่าทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการศึกษา

0
516

เมื่อวันที่​ 30 ส.ค.62​ เวลา 10:39 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี​  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี​ พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี,นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายสฤษฎิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

ดร.กนกวรรณฯ กล่าวภายหลัง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “ปัจจุบัน อาคารเรียนวิสุทธานุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมากว่า 35 ปี ตัวอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะใช้เป็นอาคารเรียนได้อีกต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนหลังดังกล่าว ซึ่งตนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน

“เมื่อได้มีอาคารหลังใหม่ โรงเรียนก็จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สช. จึงได้อนุมัติงบประมาณอุดหนุนเป็นเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 21,172,900 บาท และทางโรงเรียนสมทบค่าก่อสร้างอีก จำนวน 9,047,100 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนทั้งสิ้น จำนวน 30,247,000 บาท ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสถานศึกษามีความพร้อมในทุกมิติ จะเป็นส่วนสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อไปสำหรับเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ” รมช.ศธ. กล่าว

สำหรับโรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. จัดการเรียนการสอนแบบสงเคราะห์เรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,669 คน ครู 262 คน

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​