กก.มส.แจง ทุจริตเงินทอน คาดพระหลงเชื่อคำแนะนำข้าราชการ แนะควรกันเป็นพยานในเรื่องนี้มากกว่า

0
1147

ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย ที่ปรึกษานายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวในการอบรมสัมมนา กฎหมายใกล้สงฆ์ ว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตเงินทอนจากงบประมาณอุดหนุนวัดนั้น นายออมสิน ได้สั่งการไปยังพศ. แล้วว่า มีปัญหาอะไรให้ทำตามกฎหมาย ไม่ละเว้น หากพบพระสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการตามแนวทางการปกครองคณะสงฆ์ ขณะเดียวกันทราบว่าทางมหาเถรสมาคม(มส.) ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ จึงมีมติตั้งกรรมการมส. 9 รูป มาดูปัญหาแล้ว

ด้านพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดีมจร. หนึ่งในคณะกรรมการที่มส.ตั้งขึ้นกล่าวว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข่าวที่กระทบต่อคณะสงฆ์ แจ้งให้กับมส.ได้ติดตามข้อมูล ใช้เป็นฐานข้อมูล และหากมีประเด็นใดที่ไม่ถูกต้องก็จะมีการออกมาชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ เพื่อมาช่วยผอ.พศ. ในการชี้แจงข้อมูล รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์งานของคณะสงฆ์ด้วย อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าในเรื่องการทุจริตเงินทอนจากงบประมาณอุดหนุนวัดนั้น วัดต่างๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เชื่อว่า พระสงฆ์ทำตามคำแนะนำของข้าราชการ และแต่ละวัดไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากกรณีนี้ เพราะจะเห็นได้ว่าแต่ละวัดไม่ได้รับงบประมาณตามจำนวนที่ขอไปเลย ดังนั้นจึงควรตรวจสอบดูปลายทางของเงินว่าไปอยู่ที่ตรงไหน และควรให้พระสงฆ์เป็นพยานในเรื่องนี้มากกว่า ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพศ. ควรเข้าไปทำความเข้าใจกับพระสงฆ์ เพราะเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการที่พระสงฆ์ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน